Menu
Centrální zdroj tepla Dobruška

O společnosti

Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. je samostatně hospodařící jednotka v oboru energetika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1754. Jediným akcionářem je město Dobruška, které vlastní všech 100 % akcií společnosti.

Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod tepelné energie. Na tyto skupiny podnikání má společnost uděleny státní licence.

Kotelna slouží výhradně jako centrální zdroj tepla a zajišťuje dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody pro bytovou zástavbu, objekty občanské vybavenosti (školy, úřady, sportovní zařízení) a některé podnikatelské subjekty ve městě Dobruška.

Cílem  společnosti je též provozem centralizovaného zásobování teplem minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí.

V čele společnosti je Představenstvo kontrolované Dozorčí radou. Nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada. Jediného akcionáře zastupuje Rada města Dobrušky.

Orgány společnosti

Představenstvo společnosti

  • Zbyněk Procházka - předseda představenstva
  • Pavel Hůlek - místopředseda představenstva
  • Josef Jelínek - člen představenstva
  • Miroslav Šmída - člen představenstva
  • Petr Lejsek - člen představenstva

E-mail: predstavenstvo@cztd.cz

Dozorčí rada

  • Ing. Josef Peichl - předseda dozorčí rady
  • Josef Horák - člen dozorčí rady
  • Lenka Hušková - člen dozorčí rady

Zajímavosti

Kontakty

nahoru