Menu
Centrální zdroj tepla Dobruška

O společnosti

Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. je samostatně hospodařící jednotka v oboru energetika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1754. Jediným akcionářem je město Dobruška, které vlastní všech 100 % akcií společnosti.

Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod tepelné energie. Na tyto skupiny podnikání má společnost uděleny státní licence.

Kotelna slouží výhradně jako centrální zdroj tepla a zajišťuje dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody pro bytovou zástavbu, objekty občanské vybavenosti (školy, úřady, sportovní zařízení) a některé podnikatelské subjekty ve městě Dobruška.

Cílem  společnosti je též provozem centralizovaného zásobování teplem minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí.

V čele společnosti je Představenstvo kontrolované Dozorčí radou. Nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada. Jediného akcionáře zastupuje Rada města Dobrušky.

Rozhovor s Ing. Richardem Horkým, ředitelem firmy TTS Energo Třebíč, dodavatelem zařízení na spalování biomasy

12.4.2017

Rozhovor s Ing. Richardem Horkým, ředitelem firmy TTS Energo Třebíč, dodavatelem zařízení na spalování biomasy

Moderní kotel na spalování biomasy dodala do dobrušské teplárny společnost TTS Třebíč. S ředitelem RICHARDEM HORKÝM jsme si povídali v jeho těsné blízkosti.

Dobruška před dvěma lety utlumila topení plynem a stěžejním palivem se pro ni stala ekologická biomasa. Jaké hlavní výhody v tomto způsobu vytápění spatřujete?

Výhodou Dobrušky je, že si udržela soustavu zásobování tepelnou energií, což znamená rozvody tepla. Je dobře, že se ve městě nezlikvidovaly. V Třebíči jsme je z trosek museli pracně dvacet let opětovně vybudovat. Kotelna si prošla několika etapami. Původně se v ní topilo uhlím. V době plynové euforie přešla na plyn. Na přelomu století to byl trend. Jsem rád, že se Dobruška rozhodla jít cestou regionální udržitelné energetiky, která je postavená na místním palivu – na dřevní štěpce. Máte tady hodně lesů, proto paliva je a bude dostatek. Je skvělé, že peníze zůstávají u vás v regionu a neodtékají, protože například plyn, jak známo, se dováží z Ruska. Nemám nic proti Rusku, ale peníze potom v regionu nejsou.

Je poměr paliva 30% plynu a 70% štěpky ideální?

Berme to jako začátek. U vás je obrovská konjunktura. Nedaleko v Kvasinách máte obrovskou automobilku, s níž je spojená zvyšující se poptávka po bytových fondech. Velmi fandím bytové výstavbě na družstevních základech. Město chce založit nové družstvo, které bude stavět bytový fond, aby ve městě nevznikaly ubytovny, ale aby v Dobrušce zůstávaly rodiny s dětmi, které zde chodí do škol a budou využívat služby města. Když se ukáže, že bude třeba zvětšit výkon teplárny, lze uvažovat o dalším kotli, který by mohl mít výkon jeden a půl až dva megawatty. Projížděl by léto a pomohl by v zimním období. Je to otázka třeba dvou až tří let. Tam se dá třeba směřovat.

Můžete představit kotel, který už dvě sezony slouží Dobrušce?

Je to kotel typu VESCO-B (na snímku), který vyvíjíme a vyrábíme. Disponuje výkonem 3 megawaty. V České republice, na Slovensku a na Ukrajině jich naše firma zprovoznila okolo šedesáti. Je to robustní kotel, což umožňuje využít všechno na dřevním základě – štěpku, kůru či hobliny. Vše může být sušší, ale i mokré. Zvládne zpracovat kusy dřeva dlouhé téměř půl metru o průměru pěti centimetrů. Robustní kotel dovoluje nakoupit rozmanitý materiál, který se u vás v regionu vyskytuje jako biomasa. Pracuje s účinností 85 procent. Je vybaven elektrofiltrem splňujícím budoucí náročnější normu, která začne platit od příštího roku.

(six)

Zajímavosti

Kontakty

nahoru