Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

6. 12. 2022

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 500m srážky sněhové. Denní teploty 3 až 7°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Informační stránky www.naseteplo.cz

http://www.naseteplo.cz/

Navigace

Obsah

Příspěvek na úhradu nákladů za teplo

CZT Dobruška jako držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie je povinen dle níže uvedených zákonů zajistit příspěvek na úhradu nákladů na teplo pro zákazníky v teplárenství. Níže je uveden výtah aktuálně důležitých bodů z uvedených zákonů. Pro zákazníky to znamená předat CZT vyplněné žádosti (formulář v příloze) za každé odběrné místo. Příspěvek se objeví jako samostatná položka ve vyúčtování tepla, vaší povinností bude obdobným způsobem částku uvést na rozúčtování tepla pro jednotlivé byty.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-232 - Zákon č. 232/2022 Sb. kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-262 - Nařízení vlády č. 262/2022 Sb. Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-263 - Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

 

Důležité body:

Zákon č. 232/2022

Příspěvek na úhradu nákladů za teplo (§ 11v - § 11x)

Příspěvek na úhradu nákladů za teplo je peněžní částka, která je výdajem státního rozpočtu, určená zákazníkovi na úhradu části jeho plateb za teplo dodané držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie do odběrného místa zákazníka v domácnosti v rodinném domě nebo zákazníka v domě s byty. Zákazníkem v domě s byty se pro účely tohoto zákona rozumí osoba odebírající teplo pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb podle jiného právního předpisu. V případě zákazníka v domě s byty je příspěvek určen pro osoby užívající byty výhradně pro účely bydlení (příjemce služeb), příspěvek se nevztahuje na komerční objekty typu ubytování.

 

Nařízení vlády č. 263/2022

Výše příspěvku na teplo na odběrné místo zákazníka v domácnosti v rodinném domě odebírajícího teplo a na jeden byt v domě s byty užívaný k bydlení, ve kterém zákazník v domě s byty odebírá teplo pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb (dále jen „zákazník v teplárenství“), je 4.500 Kč

 

Rozhodné dny

30. září 2022 - Rozhodný den, ke kterému musí být sjednaná dodávka tepelné energie s dodavatelem tepla

1. únor 2023 - Rozhodný den, od kterého držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie zohledňuje příspěvek na teplo zákazníka v teplárenství

Do 30. listopadu 2022 - zákazník v teplárenství podá písemně žádost o zohlednění příspěvku na teplo držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie

do 25. listopadu 2022 - zákazník v teplárenství podá žádost o zohlednění příspěvku na teplo a předá údaje dodavateli tepelné energie, pokud zajišťuje dodávku tepelné energie v domě s byty dodavatel tepelné energie, který vykonává činnost rozvodu tepelné energie na základě koncese udělené podle živnostenského zákona

od 1. listopadu 2022 do 6. ledna 2023 do 18:00 - držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie se registruje elektronicky u operátora trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu ve formátu definovaném operátorem trhu

od 1. prosince 2022 do 6. ledna 2023 do 18:00 - držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie předá elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu údaj o souhrnném počtu bytů v domě s byty a rodinných domů za všechny zákazníky v teplárenství držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, jejichž odběrná tepelná zařízení byla k rozhodnému dni podle § 18 odst. 1 připojena k jím provozovanému zdroji tepelné energie nebo rozvodnému tepelnému zařízení, se kterými měl držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie sjednanou dodávku tepelné energie a od nichž držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie obdržel v termínu podle odstavce 1 žádost o zohlednění příspěvku na teplo.

do 12. ledna 2023 do 8:00 - Operátor trhu předá elektronicky prostřednictvím informačního systému operátora trhu držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie informaci o celkové platbě pro zohlednění příspěvku na teplo zákazníkům v teplárenství

 

S pozdravem

Jan Pavlíček