Menu
Centrální zdroj tepla Dobruška

O společnosti

Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. je samostatně hospodařící jednotka v oboru energetika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1754. Jediným akcionářem je město Dobruška, které vlastní všech 100 % akcií společnosti.

Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod tepelné energie. Na tyto skupiny podnikání má společnost uděleny státní licence.

Kotelna slouží výhradně jako centrální zdroj tepla a zajišťuje dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody pro bytovou zástavbu, objekty občanské vybavenosti (školy, úřady, sportovní zařízení) a některé podnikatelské subjekty ve městě Dobruška.

Cílem  společnosti je též provozem centralizovaného zásobování teplem minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí.

V čele společnosti je Představenstvo kontrolované Dozorčí radou. Nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada. Jediného akcionáře zastupuje Rada města Dobrušky.

Přerušení dodávky

Oznámení o přerušení dodávky tepelné energie

pátek 13.8.2021 00:00 – středa 25.8.2021 24:00

Oznamujeme, že bude přerušena dodávka tepelné energie všem odběratelům z Centrálního zdroje tepla v Dobrušce od pátku 13.8.2021 00:00 hodin do středy 25.8.2021 24:00 hodin.

Důvodem této nezvykle dlouhé odstávky je přepojení stávajícího nadzemního potrubí na nově vybudovaný úsek bezkanálového teplovodu v lokalitě Mírová kde je realizována výstavba 4 nových viladomů. Odstávka je nezbytná a její délka vychází z požadavku realizační firmy, která bude přepojení teplovodu provádět.

V případě příznivého vývoje postupu prací na přepojení potrubí bude snahou CZT dřívější obnovení dodávky tepla.

 

Děkujeme za pochopení

V Dobrušce dne 16.7.2021

Za CZT Dobruška         Jan Pavlíček

Zajímavosti

Kontakty

nahoru