Navigace

Obsah

Informace k vyúčtování tepelné energie za účetní rok 2022

 

Vážení odběratelé tepla z CZT Dobruška,

konečná fakturovaná cena tepla za účetní období od 1.1. do 31.12.2022, kterou naleznete na svých fakturách, činí 568,90 Kč/GJ bez DPH (625,79 Kč/GJ včetně 10 % DPH). Tato konečná cena odpovídá avizovaným nákladům pro rok 2022 a je v souladu s námi ohlášenou a aktualizovanou předběžnou cenou tepla pro rok 2022, o které jsme Vás informovali koncem listopadu roku 2021 a jejíž předpokládanou hodnotu jsme stanovili na 570,12 Kč/GJ bez DPH.

Konečná cena tepla roku 2022 byla schválena představenstvem CZT Dobruška, a.s. dne 30.1.2023 a je stanovena v souladu s platnými právními předpisy, zejména platným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, ze kterého plynou, mimo jiné, proměnné a stálé ekonomicky oprávněné náklady.

Prodej tepla v roce 2022 činil 53 936,7 GJ a byl nižší než v roce 2021, kdy bylo odebráno teplo ve výši 59 666,8 GJ.

V Dobrušce dne 13.2.2023

Za CZT Dobruška, Jan Pavlíček, ředitel