Menu
Centrální zdroj tepla Dobruška

O společnosti

Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s. je samostatně hospodařící jednotka v oboru energetika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1754. Jediným akcionářem je město Dobruška, které vlastní všech 100 % akcií společnosti.

Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod tepelné energie. Na tyto skupiny podnikání má společnost uděleny státní licence.

Kotelna slouží výhradně jako centrální zdroj tepla a zajišťuje dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody pro bytovou zástavbu, objekty občanské vybavenosti (školy, úřady, sportovní zařízení) a některé podnikatelské subjekty ve městě Dobruška.

Cílem  společnosti je též provozem centralizovaného zásobování teplem minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí.

V čele společnosti je Představenstvo kontrolované Dozorčí radou. Nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada. Jediného akcionáře zastupuje Rada města Dobrušky.

Úplné přerušení dodávky tepelné energie v období od 2.6. do 9.6.2024

Vážení odběratelé tepla z CZT Dobruška,
s časovým předstihem, dříve než nám ukládá zákonná povinnost, Vás informujeme o plánované úplné odstávce v dodávce tepla, která proběhne v nezvykle dlouhém období, a to od neděle 2.6.2024, 00:00 hodin do neděle 9.6.2024, 24:00 hodin.

Jak jistě víte, Město Dobruška realizuje výstavbu nového areálu pro Technické služby v lokalitě ulice Čs. odboje. Tato rozsáhlá výstavba vyvolala nutnost přeložení stávající trasy hlavního nadzemního tepelného přivaděče vedoucího z CZT k zásobovaným objektům v intravilánu města Dobruška. Současně se stavbou nového areálu proběhne také přeložení stávajícího podzemního vedení a napojení objektů v nově budovaném areálu pro Technické služba města Dobrušky.

 

Důvodem této pro nás nezvykle dlouhé odstávky je přepojení stávajících tepelných rozvodů. Odstávka je nezbytná, její délka vychází z požadavku realizační firmy, která bude přepojení teplovodu provádět a její délku nemůže CZT ovlivnit.

 

V případě příznivého vývoje postupu prací na přepojení potrubí bude snahou CZT o obnovení dodávky tepla co nejdříve. Pokud se rozhodnete využít období odstávky pro jakékoliv opravy otopného systému vašeho domu, informujte o tom neprodleně CZT Dobruška.    

 

Děkujeme za pochopení.

 

V Dobrušce dne 9.5.2024

 

Za CZT Dobruška Jan Pavlíček

Datum vložení: 29. 5. 2024 7:48
Datum poslední aktualizace: 29. 5. 2024 7:53
Autor: Správce Webu

Aktuality

Informační stránky www.naseteplo.cz

http://www.naseteplo.cz/

Zajímavosti

Kontakty

nahoru